TillbakaEn helig stund
Toner från berget. Vindfria stenar skär in i dalen. Musik, klanger och rytmer. Himlen är nära i sin frånvaro.
Målat på ett sugande, i etapper fuktat, 300 grams akvarellpapper, 44 x 30 cm.